Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Dokumenty do pobrania

Przygotowaliśmy dla Państwa dokumenty które mozna pobrać, wydrukować i uzupełnione przynieść do biura. Zapraszamy do skorzystania.

  1. Zezwolenie dla osoby niepełnoletniej (wypełnia rodzic lub opiekun prawny) - pobierz (pdf), pobierz (Word), pobierz (LibreOffice)
  2. Pełnomocnictwo do utworzenia i odbioru PKK - pobierz (pdf), pobierz (Word), pobierz (LibreOffice)
  3. Oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami - pobierz (pdf), pobierz (Word), pobierz (LibreOffice)
  4. Oświadczenie o miejscu stałego pobytu - pobierz (pdf), pobierz (Word), pobierz (LibreOffice)