Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Dla instruktorów

Prowadzimy warsztaty dla instruktorów i kursy dla kandydatów na instruktorów

Ośrodek Szkolenia Kierowców OSK Kraków CODEX w sierpniu 2013 uzyskał status Super OSK.
Dzięki temu mamy prawo do organizowania warsztatów dla wszystkich instruktorów nauki jazdy i kursów dla kandydatów na instruktorów.

Kurs dla kandydatów na instruktorów prawa jazdy:

Kurs na instruktora nauki jazdy prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy. Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.
Dzięki temu, iż prowadzimy Ośrodek Szkolenia Kierowców kat. A, B, C, D, E gwarantujemy możliwość przeprowadzenia praktyk przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.


czytaj więcej ->

Warsztaty dla instruktorów:
Ustawa o Kierujących Pojazdami zobowiązuje każdego z instruktorów do uczestnictwa w corocznych 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego. Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w ww. warsztatach instruktor ma obowiązek przedłożyć staroście do dnia 7 stycznia następnego roku po odbyciu warsztatów. Nie przedłożenie tego dokumentu powoduje skreślenie z ewidencji. Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX dzięki uzyskanemu statusowi SUPER OSK Kraków organizuje i zaprasza do udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego wszystkich instruktorów.


czytaj więcej ->