Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX przeprowadza kurs na instruktora nauki jazdy zarówno podstawowy jak i uzupełniajacy. To świetny sposób na zdobycie uprawnień i zyskanie nowej formy zatrudnienia w stabilnej branży. Kurs jest przygotowaniem do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy. W zakresie szkolenia odbywają się zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. OSK CODEX prowadzi kursy z zakresu prawa jazdy kat. A, B, C, D, E. Dzięki temu jest w stanie zagwarantować najwyższy poziom zajęć praktycznych dla przyszłych instruktorów.

Zajęcia są zorganizowane w następujący sposób:

- Wykłady prowadzone są w systemie weekendowym lub popołudniowym.
- Zajęcia odbywają się w Ośrodku Szkolenia Kierowców CODEX na os. II Pułku Lotniczego 47a, w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy oraz bezpośrednio w ruchu drogowym.

Co musi posiadać interesant przed rozpoczęciem kursu ?

1. Musi posiadać prawo jazdy kategorii A lub B przez minimum 2 lata.
2. Odpowiednie badania lekarskie - można je wykonać w naszym Ośrodku.
3. Odpowiednie badania psychologiczne - można je wykonać w naszym Ośrodku.
4. Interesant nie mógł być wcześniej karany za przestępstwa:
- przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
- popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej
- przeciwko wiarygodności dokumentów
- prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka
- umyślne przeciwko życiu i zdrowiu
- przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Kurs na instruktora nauki jazdy – program kursu

1. Zajęcia teoretyczne:
- Psychologia - 10 godzin
- Metodyka nauczania - 50 godzin
- Prawo o ruchu drogowym - 30 godzin
- Technika kierowania pojazdami i obsługi pojazdu - 18 godzin
- Bezpieczeństwo ruchu drogowego - 10 godzin
- Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia - 66 godzin
- Technika i taktyka jazdy - 2 godziny
- Praktyka instruktorska - 4 godziny

Co razem daje 130 godzin solidnego przygotowanie teoretycznego.

2. Zajęcia praktyczne
- Technika i taktyka jazdy - 5 godzin
- Praktyka instruktorska - 50 godzin

Łącznie to 55 godzin, przez które kandydat zdobędzie obycie ze specyfiką pracy jako instruktor nauki jazdy. Należy do nich doliczyć dodatkowe godziny, uzależnione od kategorii prawa jazdy, na którą przyszły instruktor chciałby przygotowywać kursantów. Są to odpowiednio:

- 10 godzin dla kat. A
- 30 godzin dla kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D+E
- 15 godzin dla C+E, D+E
- 25 godzin dla kat. D

Wymagania dla instruktorów chcących rozszerzyć swoje uprawnienia

Warunkiem do rozszerzenia uprawnień jest posiadanie prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C+E, D1, D1+E, D lub D+E, odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B.
Z nami kurs dla kandydatów na instruktora nauki jazdy to czysta przyjemność. Nasze sale wykładowe są klimatyzowane, komfortowo wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz w miękkie, wygodne siedzenia.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców, w skład których wchodzą pedagodzy, psycholodzy oraz egzaminatorzy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego posiadający długoletnie doświadczenie w egzaminowaniu kandydatów na kierowców kategorii A, B, C, D.

Cena kursu: 3500 zł.

Rozpoczęcie kursu odbędzie się: Patrz terminarz