Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy

Kurs na instruktora nauki jazdy prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX przygotowuje do egzaminu państwowego dającego uprawnienia Instruktora Nauki Jazdy.

Zakres szkolenia obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne.

Dzieki temu, iż prowadzimy Ośrodek Szkolenia Kierowców kat. A, B, C, D, E gwarantujemy możliwość przeprowadzenia praktyk przed przystąpieniem do egzaminu państwowego.


Organizacja zajęć:

 • Wykłady prowadzone są w systemie weekendowym lub popołudniowym.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Ośrodka Szkolenia Kierowców CODEX na os. II Pułku Lotniczego 47a, w ruchu drogowym oraz w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy.

Wymagania dotyczące rozpoczęcia kursu przez interesanta:

 • prawo jazdy min. 2 lata odpowiedniej kategorii,
 • Badania lekarskie, (Badania można zrobić w naszym Ośrodku),
 • badania psychologiczne, ( Badania można zrobić w naszym Ośrodku),
 • niekaralność za przestępstwa:
  - przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  - popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  - przeciwko wiarygodności dokumentów,
  - prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  - umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  - przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Program szkolenia:

Poz. Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć
    teoretycznych praktycznych
1 Psychologia 10 -
2 Metodyka nauczania 50 -
3 Prawo o ruchu drogowym 30 -
4 Technika kierowania pojazdami i obsługi pojazdu 18 -
5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 10 -
6 Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia 6 -
7 Technika i taktyka jazdy 2 5
8 Praktyka instruktorska 4 50
- Razem 130 55Kurs obejmuje:

 • Część teoretyczną w ilości 130 godzin,
 • część praktyczna w ilości 55 godzin + ilości zajęć praktycznych podanych w tabeli poniżej, oddzielnie dla każdej kategorii prawa jazdy
Kategoria prawa jazdy Ilość godzin
A 10
B,C,C1,D1,T,B+E,C1+E,D+E 30
C+E, D+E 15
D 25

Część praktyczna nie dotyczy kursu kandydatów na wykładowców.

Wymagania dla instruktorów chcących rozszerzyć swoje uprawnienia:

 • posiada prawo jazdy kategorii B+E,C1,C1+E,C+ED1,D1+E,D lub D+E, odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B.

Posiadamy klimatyzowane, komfortowo wyposażone sale w nowoczesny sprzęt multimedialny, w miękkie, wygodne siedzenia.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców, w skład których wchodzą pedagodzy, psycholodzy oraz egzaminatorzy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego posiadający długoletnie doświadczenie w egzaminowaniu kandydatów na kierowców kategorii A, B, C, D.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (012) 413 00 11, 501 42 46 46 lub osobiście w biurze Ośrodka Szkolenia Kierowców CODEX na os. II Pułku Lotniczego 47a.

Cena kursu: 2500 zł.

Rozpoczęcie kursu odbędzie się: Patrz terminarz