Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Warsztaty dla instruktorów

  • Ustawa o Kierujących Pojazdami zobowiązuje każdego z instruktorów do uczestnictwa w corocznych 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego.
  • Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w ww. warsztatach instruktor ma obowiązek przedłożyć staroście do dnia 7 stycznia następnego roku po odbyciu warsztatów. Nie przedłożenie tego dokumentu powoduje skreślenie z ewidencji.
  • Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX dzięki uzyskanemu statusowi SUPER OSK organizuje i zaprasza do udziału w warsztatach doskonalenia zawodowego wszystkich instruktorów.
  • Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowaną kadrę wg obowiązującego programu.

Zajęcia praktyczne odbywają się wyłącznie pod nadzorem egzaminatorów aktualnie zatrudnionych w MORD w Krakowie.

Warsztaty będą okazją nie tylko do pogłębienia wiedzy czy udoskonalenia swoich umiejętności ale również do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat problemów związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem.

Termin rozpoczęcia warsztatów dla instruktorów: prosimy o kontakt.

Harmonogram szkolenia:

  • 1 dzień: od godz. 16:00 (zajęcia teoretyczne)
  • 2 dzień: 2 godziny zajęć praktycznych (termin do ustalenia indywidualnego)
  • 3 dzień: 2 godziny wspólnych zajęć praktycznych (termin do ustalenia indywidualnego).

Inne terminy: - patrz terminarz

Cena: 150 zł