Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Warsztaty dla instruktorów

Każdy, kto podejmuje działalność zawodową, musi dbać o rozwój swoich kompetencji, dalsze doskonalenie umiejętności oraz odświeżenie wiedzy. Nie inaczej jest w przypadku instruktorów prawa jazdy, którzy również są zobowiązani do systematycznego dokształcania. Głównym powodem takiej konieczności jest oczywiście dbałość o coraz skuteczniejsze przekazywanie przez nich wiedzy i umiejętności kursantom, ale nie tylko. Taki obowiązek nakłada na instruktorów również ustawodawca, a konkretnie Ustawa o Kierujących Pojazdami.

Formalny obowiązek

Według zapisów tej ustawy każda osoba szkoląca kursantów prawa jazdy zobowiązana jest do uczestnictwa corocznie w dwudniowych warsztatach doskonalenia zawodowego, prowadzonych pod kuratelą uprawnionych do tego osób. Co więcej, instruktorzy muszą dokument poświadczający uzyskanie nowych kompetencji nabytych podczas warsztatów przedłożyć w odpowiednim starostwie powiatowym do 7 stycznia każdego nowego roku. Dokument potwierdzający udział w odbytym już kursie jest niezbędny dla utrzymania swojej pozycji w ewidencji instruktorów.

Gdzie na warsztaty?

Warsztaty dla instruktorów prawa jazdy mogą się odbywać jedynie w ośrodkach, które cieszą się statusem SUPER OSK. Do takich ośrodków zalicza się między innymi Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX. Warto więc skontaktować się z Ośrodkiem CODEX albo śledzić informacje na jego stronie internetowej, by uzyskać wiedzę na temat najbliższych zaplanowanych terminów zajęć.
Warsztaty dla instruktorów prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę według programu zbieżnego z formalnymi wymogami. Poziom zajęć jest wysoki, ale wiedza przekazywana jest w przystępny, łatwy do przyswojenia sposób. Dlatego też pozyskanymi podczas kursu informacjami będzie można w równie efektywnym stopniu dzielić się z osobami starającymi się o zdobycie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Co istotne, również wszystkie zajęcia, prowadzone są pod nadzorem egzaminatorów obecnie zatrudnionych w krakowskim Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Przekazywanie doświadczeń

Warsztaty dla instruktorów prawa jazdy służą oczywiście pogłębieniu i poszerzaniu posiadanej już przez kursantów wiedzy oraz doskonaleniu ich nabytych już wcześniej umiejętności, ale niepodważalną ich zaletą jest również możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z wykonywanej pracy. Dzięki wymianie poglądów z innymi uczestnikami warsztatów oraz radom prowadzących zajęcia doskonalące w OSK CODEX instruktorów istnieje możliwość poznania pomysłów na rozwiązywanie przytrafiających się w pracy problemów, na radzenie sobie w trudnych sytuacjach czy zaznajomienie się z sugestiami prowadzącymi do lepszego przygotowania swoich podopiecznych do egzaminów.

Harmonogram szkolenia

2-dniowe szkolenie podzielone jest na zajęcia teoretyczne oraz część praktyczną.
Pierwszy dzień zajęć, prowadzonych zwykle od godziny 16:00, poświęcony jest na uzyskanie wiedzy teoretycznej.
Natomiast w trakcie drugiego dnia warsztatów, łącznie 4 godziny przeznaczane jest na zajęcia praktyczne. Ich termin ustalany jest indywidualnie z uczestniczącymi w kursie instruktorami.

Informacje o warsztatach

Więcej informacji o warsztatach dla instruktorów prawa jazdy dostępnych jest pod numerem telefonu (12) 413 00 11. Terminarz zajęć jest również aktualizowany na stronie internetowej OSK Codex. Koszt uczestnictwa w warsztatach doskonalących wynosi 150 złotych.

 

Cena: 150 zł