Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Kwalifikacja wstępna

Co to jest kwalifikacja wstępna?

Pełna wersja szkolenia dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnia do kierowania pojazdami kategorii C lub D.,

Kwalifikacja wstępna obowiązuje osoby chcące uzyskać prawo jazdy kat. C, C+E, D, D+E przed ukończeniem wymaganego ustawą wieku tj odpowiednio 21 i 24 lata.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie składa się 280 godzin zajęć dydaktycznych (260 godzin teorii i 20 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu drogowym i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 2 godzinami ćwiczeń na symulatorze).

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdanym egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z wykonanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi składa się w Wydziale Komunikacji gdzie otrzymuje się odpowiedni wpis do prawa jazdy tzw kod 95

Kwalifikację zdobywa się na całą grupę kategorii: - C / C1 / C+E / C1+E lub na D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

W celu zachowania uprawnień zawodowych należy uczestniczyć w szkoleniu okresowym co 5 lat.

Cena: 3690zł

Termin rozpoczęcia kursu - patrz terminarz