Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Szkolenie okresowe

Co to jest szkolenie okresowe?

 Szkolenie okresowe to kurs, który musi przejść każdy zawodowy kierowca co 5 lat. Kierowcy którzy mieli obowiązek ukończenia kwalifikacji wstępnej, pierwsze szkolenie muszą odbyć 5 lat od dnia uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Kierowcy, którzy nie podlegali Kwalifikacji powinni ukończyć kurs w następujących terminach:

Data uzyskania prawa jazdy : Termin szkolenia okresowego do dnia:
Przed 31 grudnia 1980 r. 10 września 2010 r.
1 stycznia 1981 r. do 31 grudnia 1995 r. 10 września 2011 r.
10 września 2012 r.10 września 2012 r. 10 września 2012 r.
1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2005 r. 10 września 2013 r.
1 stycznia 2006 r. do 10 września 2009 r. 10 września 2014 r.

 

Jak wygląda kurs?

Szkolenia okresowe trwają 35 godzin zajęć teoretycznych i są prowadzone dla grup kategorii C/C1/C+E/C1+E i D/D1/D+E/D1+E.
Kierowca, który wykonuje przewozy drogowe różnymi pojazdami (tzn. do prowadzenia których konieczne jest osiadania co najmniej dwóch różnych kategorii np. C i D czy C+E i D), może ukończyć szkolenie okresowe tylko dla jednej grupy kategorii (czyli dla grupy C/C1/C+E/C1+E lub dla grupy D/D1/D+E/D1+E).

Cena: 500 zł

Termin rozpoczęcia kursu - patrz terminarz