Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona

Co to jest kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona?

Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona to skrócony wariant szkolenia dla osób które ukończyły już kwalifikację na kategorię prawa jazdy:
- C, C1, C+E, C1+E
- D, D1, D+E, D1+E
Ale planują iść za ciosem i uzyskać kwalifikację na drugą z kategorii w celu wykonywania pracy w transporcie drogowym, w której niezbędne są uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii C i D.
Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona obowiązuje osoby, które otrzymały prawo jazdy:
- kat. C (lub C1) po 10 września 2009 roku
- kat. D (lub D1) po 10 września 2008 roku

Kto może robić kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną?

Osoby, które mają za sobą kurs podstawowy i zdobyły już kwalifikację na jedną z kategorii
- C, C1, C+E, C1+E
- D, D1, D+E, D1+E
Jednak chcą się dalej rozwijać w kierunku transportu drogowego, a co za tym idzie, rozszerzyć uprawnienia o drugą kategorię.
Rozwiązanie to jest wręcz idealne dla osób, które:

- ukończyły 21 lat i chcą ją zrobić dla kategorii C i C+E
- ukończyły 23 lata i chcą ją zrobić dla kategorii D i D+E

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie zawiera 35 godzin zajęć , w tym 32 i pół godzin zajęć z teorii i 2 i pół godziny praktyki. W części praktycznej 2 i pół godziny jazdy będzie się odbywać w ruchu miejskim.

Szkolenie będzie zakończone egzaminem teoretycznym w postaci testu. Będzie się on składał z części specjalistycznej dla:
- kat. C, C1, C+E, C1+E
- kat. D, D1, D+E, D1+E.
Po pozytywnie zakończonym egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z wykonanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi należy w Wydziale Komunikacji w Krakowie, gdzie otrzymają Państwo odpowiedni wpis do prawa jazdy, tzw. "kod 95".
Kwalifikację zdobywa się na całą grupę kategorii:
- C, C1, C+E, C1+E
- D, D1, D+E, D1+E
bez względu na to, jakiej kategorii prawo jazdy posiadają Państwo w danej chwili.

Aby nabyte uprawnienia zawodowe zostały zachowane, należy uczestniczyć w szkoleniu okresowym co 5 lat.
Całość załatwią Państwo w Ośrodku Szkolenia Kierowców CODEX Kraków, nasi instruktorzy dołożą wszelkich starań, aby kurs na kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną był czystą przyjemnością, a egzamin stanowił jedynie formalność. Liczba kursantów, którzy ukończyli kurs w naszym ośrodku, a następnie zdali egzamin z wynikiem pozytywnym to potwierdzenie tego, że warto nam zaufać. Wyszkoliliśmy już setki kierowców zawodowych i naszą misją jest szkolenie kolejnych osób, które chcą związać swoją przyszłość z transportem drogowym.

 

Cena: 790 zł

Termin rozpoczęcia kursu - patrz terminarz