Drukuj

Kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona

Co to jest kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona?

To "krótsza" wersja szkolenia dla osób które ukończyły już kwalifikację  na kategorię C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E, a chcą również uzyskać kwalifikację na drugą z kategorii by móc wykonywać pracę w transporcie drogowym, która wymaga uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C i D.

Kwalifikacja wstępna obowiązuje osoby, które otrzymały prawo jazdy:

Kto może  robić kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną?

Osoby, które ukończyły już kwalifikację na jedną z kategorii C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E i chcą rozszerzyć uprawnienia na  drugą kategorię.

Jest to optymalne rozwiązanie dla osób, które ukończyły:

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie składa się 37,5 godzin zajęć dydaktycznych (35 godzin teorii i 2,5 godziny praktyki – na część praktyczną składa się 2,5 godziny jazdy w ruchu miejskim)

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdanym egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z wykonanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi składa się w Wydziale Komunikacji gdzie otrzymuje się odpowiedni wpis do prawa jazdy tzw kod 95

Kwalifikację zdobywa się na całą grupę kategorii: C / C1 / C+E / C1+E lub na D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

Aby zachować uprawnienia zawodowe należy uczestniczyć w szkoleniu okresowym co 5 lat.

Cena: 490 zł

Termin rozpoczęcia kursu - patrz terminarz