Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Kwalifikacja wstępna - przyspieszona

Co to jest kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Skrócona wersja szkolenia dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnia do kierowania pojazdami kategorii C lub D.,

Kwalifikacja wstępna obowiązuje osoby, które otrzymały prawo jazdy:

  • kat. C (lub C1) po 10. września 2009,
  • kat. D (lub D1) po 10. września 2008.

Kto powinien zrobić kwalifikację wstępną przyspieszoną?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to najlepsze rozwiązanie dla osób, które ukończyły:

  • 21 lat w przypadku kat. C i C+E,
  • 23 lata w przypadku kat. D i D+E.

Osoby młodsze również mogą ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną, jednak będą wtedy podlegać ograniczeniom tonażowym takim jak w przypadku kategorii C1, C1+E lub D1, D1+E.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie składa się ze 140 godzin zajęć dydaktycznych (130 godzin teorii i 10 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu drogowym i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, które można zastąpić 1 godziną ćwiczeń na symulatorze).

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdanym egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z wykonanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi składa się w Wydziale Komunikacji, gdzie otrzymuje się odpowiedni wpis do prawa jazdy tzw kod 95.

Kwalifikację zdobywa się na całą grupę kategorii: - C / C1 / C+E / C1+E lub na D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

W celu zachowania uprawnień zawodowych należy uczestniczyć w szkoleniu okresowym co 5 lat.

Cena: 2690zł

Termin rozpoczęcia kursu - patrz terminarz