Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Kwalifikacja wstępna - przyspieszona

Szukasz pracy w transporcie drogowym, ale nie chcesz poświęcać zbyt dużej ilości czasu na szkolenie zawodowe? W takim razie kwalifikacja wstępna przyspieszona jest dla Ciebie. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona przeprowadzone w trybie przyspieszonym, o obejmowanym przez nią zakresie i szczegółach dowiesz się z wiadomości zawartych poniżej. Nie przejmuj się jeśli nie mieszkasz bezpośrednio w Krakowie, informacje powinny być przydatne dla każdego

Co to jest kwalifikacja wstępna przyspieszona?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to skrócona wersja szkolenia dla osób, których celem jest praca w transporcie drogowym, uprawnia ona do prowadzenia pojazdów, na które wymagane są kategorie C lub D. Kwalifikacja wstępna kierowana jest dla osób posiadających prawo jazdy otrzymane dpowiednio:
-kat. C (lub C1) po 10 września 2009,
-kat. D (lub D1) po 10 września 2008.

Dla kogo szczególnie polecana jest kwalifikacja wstępna przyspieszona i dlaczego?

Kwalifikację wstępną przyspieszona poleca się jako najlepsze rozwiązanie dla osób w wieku:
-21 lat dla kategorii prawa jazdy C oraz C+E,
-23 lata dla kategorii prawa jazdy D oraz D+E.
Osoby w młodszym wieku także mogą skorzystać z kwalifikacji wstępnej przyspieszone, jednak muszą pamiętać, że zostaną objęci ograniczeniami tonażowymi takim jak w przypadku kategorii C1, C1+E lub D1, D1+E.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie składa się ze 140 godzin zajęć dydaktycznych. Zawierają one 130 godzin teorii i 10 godzin zajęć praktycznych – na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu drogowym i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, jazdę w warunkach specjalnych można zastąpić jedną godziną ćwiczeń na symulatorze.

Co po szkoleniu?

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej, takiej dla wszystkich kategorii prawa jazdy i części specjalistycznej dla kategorii C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E. Po zdanym egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z wykonanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi trzeba złożyć w Wydziale Komunikacji, gdzie otrzymuje się odpowiedni wpis do prawa jazdy zwany "kodem 95".

Co obejmuje kwalifikacja?

Kwalifikację zdobywa się na całą grupę kategorii: C, C1, C+E, C1+E lub na D, D1, D+E, D1+E bez względu na to, jakie w danej chwili posiada się uprawnienia i kategoria prawa jazdy.
W celu zachowania uprawnień zawodowych należy uczestniczyć w szkoleniu okresowym co 5 lat.
Jak widzisz "wyrobienie" kwalifikacji w trybie przyspieszonym to nic skomplikowanego, a jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Kraków to we wszystkim pomoże Ci Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX.

 

Cena: 2690zł

Termin rozpoczęcia kursu - patrz terminarz