Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Kwalifikacja uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca to szkolenie dla kierowców, którzy aktualnie posiadają kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną z jednego bloku programowego i potrzebują zrobić kwalifikacje z drugiego bloku programowego. Posiadają przykładowo kwalifikacje na samochód ciężarowy z bloku programowego C / C1 / C+E / C1+E i chcą pracować jako kierowcy autobusu to muszą zrobić kwalifikację uzupełniającą z bloku programowego D / D1 / D+E / D1+E. Jest to konieczne, aby móc w pełnym zakresie wykonywać pracę kierowcy zawodowego. Wynika to wprost z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym - określa ona, że kierowcy, którzy swoje uprawnienia na kategorię D i C otrzymali odpowiednio - po 10.09.2008 lub po 10.09.2009 muszą posiadać kwalifikacje zawodową.
Szkolenia ważne są w każdym kraju Unii Europejskiej.

Kto powinien robić kwalifikację uzupełniającą?

Jest to kwalifikacja adresowana do osób, które posiadają już jedną z wyżej wymienionych kategorii uprawniających do prowadzenia pojazdów i chcą rozszerzyć swoje możliwości o drugą z nich.
Szczególny przypadek stanowią młodsi kierowcy, których dostęp do uzyskania uprawnień w zakresie prawa jazdy kat C i D jest w pewnym stopniu ograniczony przepisami .
Osoby w przedziale 21-23 lata, które posiadają już kwalifikacje związane z kategorią C, mogą przystąpić do kwalifikacji uzupełniającej dla kat. D.
Dobrym rozwiązaniem dla osób w wieku powyżej 21 lat, planujących zrobienie kwalifikacji dla kategorii C i C+E, a także dla kierowców mających co najmniej 23 lata, którzy planują zdobycie uprawnień dla kategorii D i D+E, jest kwalifikacja uzupełniająca - przyspieszona.
Osoby, które posiadają prawo jazdy dla kategorii D i C wydane przed 10 września 2008 lub 2009, muszą uczestniczyć jedynie w szkoleniu okresowym kierowców.
Dla zachowania uprawnień niezbędne jest uczestnictwo w szkoleniu co 5 lat.

Jak wygląda szkolenie?

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dzieli się na zajęcia teoretyczne - trwające 70 godzin, oraz praktyczne - 5 godzin w ruchu drogowym. Zarówno w przypadku kategorii D i C, szkolenie zakończone jest egzaminem, którego zdanie skutkuje zdobyciem kwalifikacji na całą grupę kategorii: C / C1 / C+E / C1+E lub na D / D1 / D+E / D1+E. Po zaliczeniu egzaminu i złożeniu stosownych dokumentów w Wydziale Komunikacji kierowca otrzymuje wpis do prawa jazdy, tzw. kod 95.
Program szkolenia, w zależności od wcześniej posiadanych uprawnień, obejmuje zagadnienia z zakresu transportu rzeczy i osób - między innymi przepisy bezpieczeństwa, jazda w warunkach specjalnych, logistyka, optymalizacja zużycia paliwa, a także uwarunkowania rynkowe w działalności transportowej.

Jeśli Twoim miejscem zamieszkania jest Kraków lub okolice, polecamy do zapoznania się z ofertą firmy OSK Codex. Posiadane przez nas doświadczenie oraz fachowi egzaminatorzy, którzy gwarantują dobre merytoryczne wsparcie dla kierowców, czyni nasz ośrodek liderem w branży szkoleniowej w Krakowie. Zapraszamy!

 

Cena: 1190zł

Termin rozpoczęcia kursu - patrz terminarz