Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Kwalifikacja uzupełniająca

Co to jest kwalifikacja uzupełniająca?

Jest to szkolenie dla osób, które ukończyły już kwalifikację  na kategorię C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E, a chcą również uzyskać kwalifikację na drugą z kategorii, by móc wykonywać pracę w transporcie drogowym, która wymaga uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C i D.

Kto powinien  robić kwalifikację uzupełniającą?

Osoby, które ukończyły już kwalifikację na jedną z kategorii C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E i chcą rozszerzyć uprawnienia na  drugą kategorię.

Osoby w wieku 21 do 23 lat, mające ukończoną kwalifikację dla kategorii C, podlegają kwalifikacji uzupełniającej dla kat D. Jednak ze względu na przepisy prawa ruchu drogowego osoby takie nie będą mogły rozpocząć kursu kat D przed ukończeniem 24 lat

Osoby które ukończyły 21 lat i chcą zrobić kwalifikację dla kategorii C i C+E lub osoby które ukończyły 23 lata i chcą zrobić kwalifikacje dla kategorii D i D+E mogą ukończyć kwalifikację uzupełniającą przyśpieszoną.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie składa się 75 godzin zajęć dydaktycznych ( 70 godzin teorii i 5 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 5 godzin jazdy w ruchu drogowym)

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E).

Kwalifikację zdobywa się na całą grupę kategorii: C / C1 / C+E / C1+E lub na D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

Po zdanym egzaminie, świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z wykonanymi badaniami lekarskimi i psychologicznymi składa się w Wydziale Komunikacji gdzie otrzymuje się odpowiedni wpis do prawa jazdy tzw kod 95

Aby zachować uprawnienia zawodowe należy uczestniczyć w szkoleniu okresowym co 5 lat.

Cena: 1190zł

Termin rozpoczęcia kursu - patrz terminarz