Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Operator żurawi przeładunkowych HDS

HDS (Hydrauliczny Dźwig Samochodowy) to urządzenie, które jest niezbędne podczas wykonywania prac związanych z transportem drogowym. Ich specyfikacja, konstrukcja, mobilność oraz wysoka uniwersalność powodują, że są najbardziej wszechstronnymi środkami transportu ciężarowego. Przenośne żurawie pozwalają na załadunek oraz przewóz różnego rodzaju elementów. Są niezwykle skuteczne w przypadku dużych i ciężkich ładunków.

Aby zostać operatorem i zdobyć uprawnienia HDS konieczne jest odbycie odpowiedniego szkolenia. Centrum Szkoleń oferuje kurs na uprawnienia HDS. Miejscem, gdzie odbywa się szkolenie, jest Kraków. Kurs HDS dedykowany jest dla kierowców, kurierów oraz innych osób pracujących w transporcie samochodowym, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o możliwość samodzielnego załadunku oraz są w stanie zdecydować się na odbycie szkolenia w Krakowie. Osoba, która chce wziąć udział w kursie, musi mieć ukończone 18 lat, posiadać wykształcenie minimum podstawowe oraz legitymować się ważnym prawem jazdy kategorii B. Takie wymogi są wystarczające, aby możliwe było zdobycie odpowiednich kwalifikacji, które musi posiadać operator HDS.

Szkolenie HDS składa się ono zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie. Zagadnienia omawiane podczas kursu dotyczą ogólnych zagadnień, takich jak budowa żurawi przeładunkowych, zasady udzielania pomocy przedmedycznej oraz wytyczne BHP przy pracy z tego typu urządzeniem. Podczas części teoretyczne omawiane jest także funkcjonowanie HDS, sposób jego działania oraz metody bezpiecznego, optymalnego użytkowania. Szkolenie pozwala także zdobyć wiedzę na temat metod prawidłowego zabezpieczania ładunku, kroków postępowania podczas rozładunku oraz dozorze technicznym. Z kolei część praktyczna kursu to ćwiczenia z wykorzystaniem prawdziwego żurawia przeładunkowego. Odzwierciedlają one zadania, które występują podczas egzaminu, jak i codzienną pracę przy użyciu takiego urządzenia. Wszystkie informacje, umiejętności przekazywane są w przystępny, zrozumiały sposób, który pozwala wiele wynieść z kursu.

Szkolenie na operatora żurawi przeładunkowych zakończone jest egzaminem państwowym, którego pozytywny rezultat umożliwia zdobycie uprawnienia HDS oraz podjęcie pracy, jako operator HDS. Osoba po zdanym egzaminie otrzymuje bezterminowo zaświadczenie, które uprawnia ją do obsługi wszystkich typów żurawi przenośnych. Możliwe jest obsługiwanie wszystkich urządzeń HDS niezależnie od marki, udźwigu, czy wysięgu sprzętu oraz wszelkich dodatkowych elementów osprzętu (chwytaków, łyżek czerpakowych, chwytników elektromagnetycznych, wciągarki, czy trawersy). Zdobycie takich uprawnień pozwala rozszerzyć swoje umiejętności oraz zwiększa możliwości na rynku pracy, ponieważ takie umiejętności są cenione przez pracodawców.

 

Cena kursu:                             500,00zł (zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz materiały dydaktyczne)

Cena kursu z egz.państwowym: 700,00zł (zajęcia teoretyczne i praktyczne, materiały dydaktyczne, pierwszy egz.państwowy)

Opłaty dodatkowe:                  

* wynajem HDS na egz.państwowy: 300,00zł (opłata zawiera koszt jednego egz. państwowego)

* wynajem HDS na egz.państwowy: 200,00zł (dla kursantów OSK CODEX, opłata zawiera koszt kolejnego, jednego egz. państwowego)