Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Operator żurawi przeładunkowych HDS

Oferujemy kurs operatora żurawi przeładunkowych HDS

Zapraszamy na kurs pozwalający zdobyć uprawnienia HDS. Miejscem, gdzie odbywa się szkolenie, jest Kraków. Od wielu lat z powodzeniem szkolimy osoby pragnące zdobyć nowe umiejętności zawodowe. Cena, w jakiej przeprowadzamy nasze kursy, jest atrakcyjna, a warunki nauki są komfortowe. Zapewniamy materiały dydaktyczne oraz wykwalifikowaną kadrę. Kurs na HDS zakończony jest egzaminem państwowym, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku kursant może podjąć pracę jako operator HDS. Kurs adresowany jest do kierowców, kurierów oraz innych osób pracujących w transporcie samochodowym. Wszyscy, którzy chcą samodzielnie dokonywać rozładunku i załadunku żurawiem, muszą mieć stosowane uprawnienia. Jest to zgodne z przepisami prawa, które wymienia urządzenia, do których obsługi potrzebne jest ukończenie szkolenia wraz ze zdaniem egzaminu. Kurs na żurawia wymaga spełnienia kilku warunków.

Osoba, która na to się zdecyduje, musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowo musi legitymować się wykształceniem co najmniej podstawowym oraz ważnym prawem jazdy kategorii B.

Kurs HDS podzielony jest na dwie części: teoretyczną, oraz praktyczną. Celem szkolenia jest przygotowanie osób uczestniczących w nim do egzaminu, organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego, a zdanie go daje uprawnienia HDS. Cena egzaminu ustalana jest przez UDT i nie wchodzi w skład opłaty za szkolenie. Otrzymane po zdaniu egzaminu świadectwo jest wydawane bezterminowo i pozwala na obsługę żurawi samochodowych typu HDS. Uprawnienia takie pozwalają na poszerzenie dostępnej palety ofert pracy, są też bardzo cenione przez pracodawców.

Przeprowadzany przez nas kurs na żurawia składa się z następujących zagadnień: budowa tego urządzenia, ogólne informacje oraz zasady udzielania pomocy przedmedycznej i wytyczne BHP. Podczas zajęć teoretycznych przyszły operator HDS zapoznaje się z funkcjonowaniem urządzenia, jego zachowaniem oraz sposobami bezpiecznego użytkowania. Ćwiczenia z wykorzystaniem prawdziwego żurawia samochodowego odzwierciedlają zarówno zadania egzaminacyjne, jak i specyfikę codziennej pracy operatora. Przekazywana jest także wiedza o sposobach serwisowania HDS-a oraz o metodach prawidłowego zabezpieczania ładunku, postępowania podczas rozładunku i załadunku oraz dozorze technicznym. Wszystkie te wiadomości i umiejętności wykorzystywane będą przez operatora w jego pracy. Bardzo ważne jest przekazanie ich przystępnie, zrozumiale oraz bez nagromadzenia zbędnych informacji i w taki właśnie sposób organizowane są nasze kursy.

Szkolenie odbywa się wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Cena kursu:                             500,00zł (zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz materiały dydaktyczne)

Cena kursu z egz.państwowym: 680,00zł (zajęcia teoretyczne i praktyczne, materiały dydaktyczne, pierwszy egz.państwowy)

Opłaty dodatkowe:                  

* wynajem HDS na egz.państwowy: 280,00zł (opłata zawiera koszt jednego egz. państwowego)

* wynajem HDS na egz.państwowy: 200,00zł (dla kursantów OSK CODEX, opłata zawiera koszt kolejnego, jednego egz. państwowego)