Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Szkolenia ADR

Organizujemy szkolenia ADR (przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wymaga od kierowcy specjalistycznej wiedzy na temat zasad przewożenia tego typu materiałów. Aby móc przewozić towary zaliczane do niebezpiecznych, przyszły przewoźnik musi zapisać się na szkolenie ADR, by zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Dzięki odbyciu stosownego kursu kierowca poznaje obowiązujące przepisy i sposoby postępowania w przypadku pojawienia się sytuacji awaryjnych i otrzymuje uprawnienia ADR.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Codex organizuje odpowiednie kursy podstawowe i doskonalące, a także kursy specjalistyczne. Kurs ADR w Krakowie to propozycja dla mieszkańców tego miasta i okolic. Szkolenia, które przeprowadzamy, obejmują niezbędną wiedzę, którą musi posiąść kursant, by móc przewozić towary niebezpieczne, takie jak materiały łatwopalne, wybuchowe czy promieniotwórcze.

Kurs ADR w Krakowie obejmuje wiedzę na temat wymagań ogólnych, dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, obowiązków kierowcy, głównych rodzajów, potencjalnych zagrożeń i sposobów ich zapobiegania i poznanie wszelkich, innych wytycznych, mających na celu bezpieczny transport towarów niebezpiecznych.

W naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców możesz zdobyć uprawnienia ADR w sposób fachowy, rzetelny i w konkurencyjnej cenie.

Wymagania i dokumenty potrzebne do zapisania się na kurs:

 • ukończone 21 lat,
 • prawo jazdy co najmniej kat. B.

Szkolenia ADR obejmują:

 • Kursy zarówno początkowe jak i doskonalące(uzupełniające).
  • 1) Początkowe: - dotyczy kierowców niemających uprawnień oraz osób, którym wcześniej uprawnienia wygasły.
  • 2) Doskonalące: - dotyczy kierowców, którzy w dniu egzaminu posiadają jeszcze ważne uprawnienia ADR,
 • w zakresie drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Cennik:

 • Kurs podstawowy w zakresie przewozu ADR wszystkich klas - 500,00zł.
 • Kursy specjalistyczne w zakresie przewozu ADR w cysternach - 400,00zł lub wybuchowych klasy 1 lub promieniotwórczych klasy 7 - po 400,00zł (koszt egzaminu: ADR klasy 7 wynosi 200,00zł; ADR klasy 1 również 200,00zł. Cena egzaminu dzielona jest wówczas na liczbę uczestników poszczególnych kursów.)
 • Kursy doskonalące - kurs podstawowy koszt 500,00zł. , pozostałe rodzaje - po 400,00zł.
 • Wydanie legitymacji ADR - 50,50zł.


Szczegółowy harmonogram najbliższego kursu: 

 1. podstawowego ADR:  17.07.2021r o godz. 09.00;

                                     18.07.2021r o godz. 08.00;

                                     19.07.2021r o godz. 13.00
                     egzamin:  19.07.2021r o godz. 16.00

 2. specjalistycznego - cysterny ADR:  20.07.2021r o godz. 16.00,
                                                       21.07.2021r o godz. 11.00,

                                         egzamin 21.07.2021r o godz. 16.00

 3. specjalistycznego - materiały wybuchowe klasy 1 ADR: 22.07.2021r o godz. 08.00,
                                                                                egzamin 22.07.2021r o godz. 16.00
 
4. specjalistycznego - materiały promieniotwórcze klasy 7 ADR: 23.07.2021r o godz. 08.00,
                                                                      egzamin 23.07.2020r o godz. 15.00