Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Szkolenia ADR

Organizujemy szkolenia ADR (przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)

Wymagania i dokumenty potrzebne do zapisania się na kurs:

 • ukończone 21 lat,
 • prawo jazdy co najmniej kat. B.

Szkolenia ADR obejmują:

 • Kursy zarówno początkowe jak i doskonalące(uzupełniające).
  • 1) Początkowe: - dotyczy kierowców niemających uprawnień oraz osób, którym wcześniej uprawnienia wygasły.
  • 2) Doskonalące: - dotyczy kierowców, którzy w dniu egzaminu posiadają jeszcze ważne uprawnienia ADR,
 • w zakresie drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
 • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Cennik:

 • Kurs podstawowy w zakresie przewozu ADR wszystkich klas - 500,00zł.
 • Kursy specjalistyczne w zakresie przewozu ADR w cysternach - 400,00zł lub wybuchowych klasy 1 lub promieniotwórczych klasy 7 - po 400,00zł (koszt egzaminu: ADR klasy 7 wynosi 200,00zł; ADR klasy 1 również 200,00zł. Cena egzaminu dzielona jest wówczas na liczbę uczestników poszczególnych kursów.)
 • Kursy doskonalące - kurs podstawowy koszt 500,00zł. , pozostałe rodzaje - po 400,00zł.
 • Wydanie legitymacji ADR - 50,50zł.


Szczegółowy harmonogram najbliższego kursu: 

 1. podstawowego ADR:  22.08.2020r o godz. 09.00;

                                     23.08.2020r o godz. 08.00;

                                     24.08.2020r o godz. 13.00
                     egzamin: 24.08.2020r o godz. 16.00

 2. specjalistycznego - cysterny ADR: 25.08.2020r o godz. 16.00,
                                                       26.08.2020r o godz. 11.00,

                                         egzamin 26.08.2020r o godz. 16.00

 3. specjalistycznego - materiały wybuchowe klasy 1 ADR: 27.08.2020r o godz. 08.00,
                                                                                egzamin 27.08.2020r o godz. 16.00
 
4. specjalistycznego - materiały promieniotwórcze klasy 7 ADR: 28.08.2020r o godz. 08.00,
                                                                      egzamin 28.08.2020r o godz. 15.00