Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Szkolenia BHP

PEŁNOPRAWNE OKRESOWE SZKOLENIE BHP ZAKOŃCZONE CERTYFIKATEM


- szkolenie wstępne ogólne - każdy pracodawca przy zatrudnianiu nowego pracownika ma obowiązek niezwłocznego przeszkolenia go pod kątem ogólnych zasad bhp i ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy, zapoznania go z oceną ryzyka zawodowego i przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego. Niedopełnienie powyższych obowiązków stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracownika służby bhp lub osobę pełniącą zadania tej służby lub przez specjalistę z zewnątrz. Instruktaż ogólny jest ważny rok, po tym czasie pracownik musi przejść szkolenie okresowe.

- szkolenie okresowe BHP:

  • dla stanowisk robotniczych;
  • dla stanowisk administracyjno — biurowych,
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp,
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • dla pracowników służby bhp.


Oferujemy wszystkie formy szkoleń:

  • samokształcenie kierowane
  • instruktaż, seminarium, kurs
  • łączona forma samokształcenia i seminarium lub kursu (skraca czas trwania szkolenia, a utrwala najbardziej istotne tematy).