Ośrodek Szkolenia Kierowców CODEX - Kraków
Posiadamy status Super OSK!!!

Szkolenia - wózki widłowe

Zdobycie kwalifikacji operatora wózków widłowych w kategorii II WJO znacząco umacnia pozycję na rynku pracy. To wciąż niezbyt często posiadana umiejętność, stąd też popyt na osoby cieszące się odpowiednim doświadczeniem, popartym uprawnieniami jest bardzo wysoki.
Do uzyskania tak cenionych obecnie uprawnień nie są potrzebne długotrwałe studia czy nauka w szkole zawodowej. Możliwości sprawnego nabywania wiedzy i sprawności w tym zakresie dają praktycznie wszystkim chętnym Kraków i Super OSK Codex. Aby przystąpić do szkolenia na wózki widłowe, wystarczy dokument poświadczający posiadanie wykształcenia podstawowego oraz osiągnięcie pełnoletności.

Operator wózka widłowego może liczyć na zdecydowanie lepszy start zawodowy niż pracownicy niewykwalifikowani podejmujący pracę w magazynach, hurtowniach, centrach logistycznych bądź sklepach wielkopowierzchniowych. Dlatego warto poważnie przemyśleć przy projektowaniu swojej ścieżki zawodowej czy taki kurs nie okaże się nam bardzo przydatny. Tym bardziej że uzyskane podczas kursu uprawnienia są honorowane bezterminowo we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Formalne uprawnienia to nie wszystko. Kurs na wózek widłowy prowadzony w Krakowie przez Super OSK Codex umożliwia przede wszystkim zdobycie praktycznych umiejętności. Dzięki nim podjęcie trudnych wyzwań w przyszłej pracy okaże się prostsze, niż myślimy. Do najważniejszych użytecznych w praktyce kompetencji zaliczmy tutaj obsługę wózków jezdniowych z mechanicznym podnoszeniem oraz bezpieczną wymianą butli gazowej.

Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego, przy czym trzeba podkreślić, iż dzięki umiejętnie prowadzonym podczas kursu zajęciom i zaangażowaniu instruktorów OSK Codex nasi podopieczni mogą pochwalić się bardzo wysokim stopniem zdawalności. Dlatego warto już teraz sprawdzić, kiedy rozpoczyna się najbliższy kurs na wózek widłowy.

Autorski program szkolenia operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych w kategorii II WJO został przygotowany przez instruktorów OSK Codex i uzyskał akceptację Urzędu Dozoru Technicznego. Przystępując więc do kursu mamy gwarancję, że podczas zajęć opanowane zostaną wszystkie wymagane podczas egzaminu państwowego umiejętności. Zajęcia skupiają się nie tylko na nabywaniu praktycznych kompetencji na placu manewrowym na wózku jezdniowym podnośnikowym Still, ale przedstawiana jest podczas nich również teoretyczna wiedza.

Trudno nie docenić korzyści, które uzyskuje się dzięki ukończeniu szkolenia. Na pewno pracodawcy chętniej zatrudnią osoby o tak szerokich kwalifikacjach. Operator wózków widłowych może liczyć na wyższe uposażenie, a perspektywa pracy poza krajem również staje się bardziej realna. Stąd decyzja o poświęceniu swojego czasu i zainwestowaniu stosunkowo niewysokiej kwoty powinna szybko przynieść wymierne korzyści.

Cena kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz materiały dydaktyczne. Jeśli zdecydujemy się na kurs i przystąpienie bezpośrednio po nim do egzaminu państwowego, wówczas należy wydatkować 530 złotych.(Cena aktualna na dzień 01.02.2021.)

 

Cena kursu:                             450,00zł (zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz materiały dydaktyczne)

Cena kursu z egz.państwowym: 530,00zł (zajęcia teoretyczne i praktyczne, materiały dydaktyczne, pierwszy egz.państwowy)

Opłaty dodatkowe:                  

* wynajem wózka widłowego na egz.państwowy: 300,00zł (opłata zawiera koszt jednego egz. państwowego)

* wynajem wózka widłowego na egz.państwowy: 200,00zł (dla kursantów OSK CODEX, opłata zawiera koszt kolejnego, jednego egz. państwowego)

 

 

Prawo jazdy - OSK Codex - szkolenia - wózek widłowy